top of page
  • cihadoguz47

Savur

Güncelleme tarihi: 18 Şub 2019


TARİHİ ve COĞRAFİ YAPISI:

İlçemizin tarihi çok eski olup, Etiler’e kadar uzanmaktadır. Daha sonra Roma İmparatorluğu ve Bizanslıların hâkimiyetine geçmiştir. Sasaniler ve Melikşah’tan sonra XII. Yy.da 300 yıl hükümdarlık süren Artukoğulları Savura hâkim olmuştur. Artukoğulları’ndan sonra Karakoyunlu’lar ve Akkoyunlu’lar bölgede hâkimiyet kurmuşlardır. Savur, Yavuz Sultan Selim döneminde Osmanlı ülkesine katılmıştır. 1884 yılında İlçe statüsüne kavuşmuştur.          İlçe, Mardin’in kuzeyinde ve 1049 kilometrekare yüzölçümünde olup, İl Merkezi’ne 47 km.lik asfalt bir yolla bağlıdır. İlçe Mardin tarafındaki dağların sonu olan tepe ile kuzey tarafındaki doğal kale arasında bir deveboynu teşkil eden sırtın üst ve yan yüzeyleri arasında kurulmuştur. Rakımı ortalama 900 m.dir. İçinden Savur çayı geçmektedir. Yüzey şekilleri sürekli olmayan sırtlar halinde ve sönmüş volkan kalıntısı şeklinde göze çarpar. İlçenin kuzey batısında yer alan geniş düzlüklerde elverişli şartlarda tahıl ekimi yapılır. İlkbahar yağmurlarının bol olduğu yıllarda iyi mahsul alınır. Sulanabilir vadilerde ise genellikle sebze, meyve ve kavakçılık yapılır. Bazı köylerimizde son zamanlarda kiraz bahçeleri teşkil edilmiştir. Belirli bölgelerde küçük çapta kavun ve karpuz yetiştirilmektedir. Hayvancılık ilçemizin önemli geçim kaynağı iken terör ortamının olumsuz etkisi ile hayvancılıkla uğraşan insanların kırsal kesimi terk etmeleri ile hayvancılık giderek azalan bir geçim kaynağı halindedir. İlçemizde Akdeniz iklimi ile birlikte karasal iklimi hüküm sürer. Kışlar çok soğuk olur, yazlar sıcak ve kurak geçer. Yağışların büyük bir kısmı ilkbahar aylarına rastlar. İlçenin doğal bitki örtüsü çalı formundaki meşeliklerden oluşmaktadır.


EĞİTİM ve KÜLTÜR:


İlçemiz eğitim düzeyi yüksek olan bir ilçedir. Her meslekten yetişmiş insan vardır. İlçe merkezinin % 95’i okuryazardır. Bu oran kırsal kesimde % 60’a düşmektedir. İlçe Merkezi’nde Evren İlköğretim Okulu ve Nuri CINGILLIOĞLU YİBO’da, Yeşilalan, Pınardere, Sürgücü beldeleri ile Üçkavak, Başkavak, İçören, İşgören, Tokluca, Çınarönü, Harmantepe, Kayatepe ve Şenocak Köylerinde toplam 15 okulda 8 yıllık eğitim yapılmaktadır. Ayrıca ilçe merkezinde Halk Eğitim Merkezi bünyesinde Halıcılık, Okuma-Yazma, SBS ve YGS’ye Hazırlık ve Bilgisayar kursları verilmektedir. İlçe Merkezinde 1 lise, Yeşilalan ve Sürgücü beldelerinde Çok Programlı Lise bulunmaktadır. Sürgücü Çok Programlı Lise 2008–2009 Yılında Eğitim ve Öğretime açılmıştır. Yeşil alan Çok Programlı Lise 2009–2010 yılında Eğitim ve Öğretime açılmıştır.

–     Eğitim ile ilgili bazı sayısal veriler şu şekildedir:

 *  İlçemizde 39 İlköğretim Okulu bulunmakta ve hepside eğitim- öğretime açıktır.

*   Eğitim-Öğretime veren okulların 1’i Yatılı İlköğretim Okulu olmak üzere 4’ü ilçe Merkezinde, 35 ‘i köylerdedir. Ayrıca İlçe merkezinde 1 Lise Sürgügcü ve Yeşilalan Beldelerinde de 2 tane Çok Programlı Lise bulunmaktadır. Sürgücü Çok Programlı Lisesi 2008-2009 Eğitim ve Öğretim yılında hizmete girmiştir. Yeşilalan Çok Programlı Lisesi 2009-2010 eğitim ve öğretime başlamıştır. Lisede 12 derslik bulunmaktadır. Köy İlköğretim okullarında 147, liselerde ise 24 derslik olmak üzere toplam 212 derslik bulunmaktadır. 3 taşıma merkezine 17 yerleşim biriminden 413 öğrenci taşınmaktadır. İlköğretim Okullarında 152 sözleşmeli 103 kadrolu ve 6’sı asker öğretmen  93 üçretli öğretmen olmak üzere 354 öğretmen görev yapmaktadır. 3526 kız, 3628 erkek olmak üzere toplam 7154 öğrencimiz vardır.  

*  İlçemiz Savur Lisesinde 12 derslikte,16 öğretmen, 149’su kız 169’u erkek olmak üzere toplam 318 öğrenci ile eğitime devam etmektedir.

*   Merkezdeki okullarımızda 33 öğrenciye 1 derslik düşerken, köy ve beldelerimize 45 öğrenciye 1 derslik düşmektedir.

*   İlçemizde bir öğretmen evi ve akşam sanat okulu bulunmaktadır. 10 odası 30 yatağı 1 okuma salonu 1 lokal ile öğretmenlerimize hizmet vermektedir.    

* Halk Eğitim Merkezi Müdürlüğümüz binasında 4 adet dersliği bulunmakta olup, ilçe merkezi ve bağlı köylerde 2009–2010 eğitim-öğretim yılında bugüne kadar 6 kurs açılmış olup, 73 kız 10 Erkek olmak üzere toplam 83 kursiyer kaydı yapılmıştır. Kurs açma faaliyetleri yoğun olarak devam etmektedir.


NÜFUS DURUMU

2010 yılında yapılan son Adrese Dayalı nüfus kayıt sistemi (ADNKS) veri tabanına göre ilçe merkezinin nüfusu 7.544 tür. İlçeye bağlı 3 Belde ve 35 Köyün toplam nüfusu 25.559’dur. Toplam İlçe Nüfusu 33.103’tür. Kırsal kesimde artan terör baskısı nedeni ile nüfus yoğunluğu kentlere kaymıştır. Buna rağmen İlçe merkezinin nüfusu azalmıştır. Köylerden göç eden nüfus ilçemizin merkezinden çok Kızıltepe, Midyat, Çınar, Bismil, Mardin, Diyarbakır, Mersin ve Adana başta olmak üzere diğer şehir merkezlerine yerleşmişlerdir. Çalışan nüfusun toplam nüfusa oranı giderek azalmaktadır. Çalışan nüfus oranı tahminen % 40 civarındadır.

İlçemizdeki göç nedeniyle saklı nüfus oranları azalmıştır. Evlilikler öncelikle dini nikâh ile yapılmaktadır. Doğumdan veya okul çağına gelindikten sonra resmi nikâh yapılmaktadır. İlçemizde çok evlilik yaygın olmasına rağmen son zamanlarda bu oran giderek azalmaktadır.

Kaynakça: www.savur.gov.tr

52 görüntüleme0 yorum

Son Yazılar

Hepsini Gör

Yeşilli

Nusaybin

Midyat

Comments


bottom of page